اجتماعی

  • ایست قلبی ساری در مسیر توسعه

    تیتر ۳/حسین فرهادی : مرکز هر استانی در واقع ویترین آن استان است و سنگ محکی جهت عیار سنجی آن . همچنین محل رفت و آمد های مهم سیاسی، تجاری و اقتصادی و انجام فرایندها…

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو