اجتماعی

  • حاصل پنبه دانه ی شوراها

    شترِ استعفا، پشت در اتاق شهرداران مازنی خوابید

    تیتر ۳: شهرداری  مهمترین، شاخص ترین و حساس ترین نهاد اجرایی در یک شهر است. سازمانی که زاده شده برای عمران و آبادانی … نهادی که همگان از آن انتظار دارند به چیزی جز پیشرفت…

  • هفته ای بارانی برای مازندران

    تیتر ۳: کارشناس اداره کل هواشناسی درباره پیش بینی اوضاع جوی استان در هفته پیش رو گفت: آسمانی ابری توام با بارندگی پراکنده میهمان مازندران در هفته نخست آبان خواهد بود. احمد میرساداتی با پیش…

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو