یادداشت

  • حاصل پنبه دانه ی شوراها

    شترِ استعفا، پشت در اتاق شهرداران مازنی خوابید

    تیتر ۳: شهرداری  مهمترین، شاخص ترین و حساس ترین نهاد اجرایی در یک شهر است. سازمانی که زاده شده برای عمران و آبادانی … نهادی که همگان از آن انتظار دارند به چیزی جز پیشرفت…

  • گر در خانه کس است یک حرف بس است

    بحران ِمدیریتِ بحران در مازندران

    اختصاصی تیتر ۳/ غزانی : مازندران، استانی محصور درکوه و جنگل و دریا.. نعمات زیبای خداوندی که هرگز نمی توان شکرانه این نعمت را به هیچ نوعی جبران نمود..   اما چه شده است ،…

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو