یادداشت

 • چراییِ زیرگوشی مجلس به مردم

  خوبی که از حد بگذرد نادان خیال بد کند

  تیتر ۳/ خ.غزانی: آنچه ما ایرانیان بدان افتخار می کنیم اهمیت احترام به بزرگترهاست.. فرقی ندارد این بزرگتر چه کسی باشد.. پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ و یا معلم، مدیرکل، وزیر ، رئیس جمهور و…

 • ایست قلبی ساری در مسیر توسعه

  تیتر ۳/حسین فرهادی : مرکز هر استانی در واقع ویترین آن استان است و سنگ محکی جهت عیار سنجی آن . همچنین محل رفت و آمد های مهم سیاسی، تجاری و اقتصادی و انجام فرایندها…

 • حاصل پنبه دانه ی شوراها

  شترِ استعفا، پشت در اتاق شهرداران مازنی خوابید

  تیتر ۳: شهرداری  مهمترین، شاخص ترین و حساس ترین نهاد اجرایی در یک شهر است. سازمانی که زاده شده برای عمران و آبادانی … نهادی که همگان از آن انتظار دارند به چیزی جز پیشرفت…

 • گر در خانه کس است یک حرف بس است

  بحران ِمدیریتِ بحران در مازندران

  اختصاصی تیتر ۳/ غزانی : مازندران، استانی محصور درکوه و جنگل و دریا.. نعمات زیبای خداوندی که هرگز نمی توان شکرانه این نعمت را به هیچ نوعی جبران نمود..   اما چه شده است ،…

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو