گفتگو

  • آرتروز و دیدگاه کارشناسانه دکتر جوانیان

    به گزارش تیتر ۳ ، آرتروز تعاریف مختلفی دارد.مفهوم عمومی آرتروز که همه به آن مبتلا می شوند گرفتاری بخشی از روح و جسم افراد است.یعنی در هر فردی بخشی از مسائل روحی و روانی ،سایکوتیک(بخش…

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو