کد خبر: 1580

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ - ۷:۰۹

نشاط اجتماعی در رسوم نوروز

  شرق پرس: شادی و نشاط یک حالت و وضعیت روحی است که نتیجه سه عامل محبوبیت ،مقبولیت و موفقیت می باشد .این ...

نشاط اجتماعی در رسوم نوروز

                              دکتر علیرضا عباسی

 

شرق پرس: شادی و نشاط یک حالت و وضعیت روحی است که نتیجه سه عامل محبوبیت ،مقبولیت و موفقیت می باشد .این سه عامل با یکدیگر ارتباطی تنگاتنگ داشته،بر یکدیگر می تابند و از یکدیگر تغذیه می کنند. بی تردید از مولفه های بس مهم پویایی یک جامعه ، وجود و وفور شور و نشاط است.

 

از دیگر سو،عناصر اصلی آداب و رسوم نوروز،چون:گرایش به نظافت و خانه تکانی ،سبز کردن گندم،چیدن سفره هفت سین،جمع شدن افراد خانواده در زمان تحویل سال نو ، دید و بازدید هاوعیدی گرفتن ها و عیدی دادن ها مجموعه اموری است که نشان از پاکی و پاکیزگی ،روشنایی ،گشایش دل و کار و رفع کدورت های کوچک و بزرگ ظاهری و باطنی دارد و حرکت افراد جامعه در مسیر محبوبیت ،مقبولیت و موفقیت را تسهیل و تنظیم کرده،در نتیجه شور و نشاط اجتماعی را می افزاید.

 

اهمیت آداب و رسوم نوروز از آن روست که در چارچوب شئونات اخلاقی و فرهنگی ما ایرانیان قرار داشته ،برآمده از سنت های صحیح دیرین است و هم هویت ماست و هم هویت بخش به ماست.بدینسان می تواند کارکردهای اجتماعی سودمندی چون ایجاد نشاط ،ارتقای سطح امید به زندگی ،افزایش حس تعهد و وظیفه شناسی نسبت به خانواده ،فامیل و جامعه و ایجاد تمایل هر چه بیشتر به فرهنگ خودی داشته باشد.

 

نوروز با تقارنی که با آب و هوای خوش و روح افزای بهاری دارد ،به همراه آداب و رسوم فاخری که ما ایرانیان پرورانده ایم فضای پر نشاطی را به جامعه می بخشد و از این رهگذر کیفیت زندگی اجتماعی را ارتقا می دهد.بنابر این می توان گفت که آداب و رسوم نوروز یک سرمایه اجتماعی است.

 

از بعد تربیتی نیز خانواده های ایرانی با همیاری در زمینه نظافت و خانه تکانی و با تقویت ار تباطات فامیلی در این روزها ،علاوه بر این که روح نشاط و سرشاری و خرسندی را در خانواده،فامیل و اجتماع می پراکنند به فرزندان خود که در معرض جامعه پذیری هستند درس وفاق اجتماعی می آموزند.

 

سرآخر اینکه باید شرایط فعلی جامعه را لحاظ کنیم و از برخی انتظارات و اقدامات ناپسند صرف نظر نماییم و برخی تجملات را به نوروز اضافه نکنیم و سادگی و صمیمیت و نشاط آوری آداب و رسوم نوروز را بخردانه حفظ و به نسل های بعدی منتقل کنیم.

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد

 

/انتهای خبر

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو