کد خبر: 53456

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ - ۱۴:۵۱

معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفاشهری مازندران عنوان کرد:

به گزارش تیتر 3:معاون خدمات مشترکین ودرآمدآبفا شهری مازندران با بیان اینکه آخرین روز هفته صرفه جویی در مصرف آب به نام " آب، قانون و ...

به گزارش تیتر ۳:معاون خدمات مشترکین ودرآمدآبفا شهری مازندران با بیان اینکه آخرین روز هفته صرفه جویی در مصرف آب به نام ” آب، قانون و حقوق شهروندی” نامگذاری شد، گفت: مشترکین باید با برخی قوانین مطلع باشند تا از بروز جرایم و تخلفات احتمالی در بخش آب جلوگیری شود.

مهندس لطفی به تعریف مشترک غیر مجاز پرداخت و افزود: مشترک غیرمجاز به فردی اطلاق می شود که بدون پرداخت حق انشعاب آب وفاضلاب و یا با داشتن لوازم اندازه گیری مبادرت به استفاده غیرمجاز یا اقدام به از کار انداختن یا هر نوع تصرف و تغییری در وضعیت وسایل اندازه گیری آب وفاضلاب نماید و منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام کنتور مصرفی شود.

وی، با بیان اینکه به مصارفی که قبل از کنتور مشترک، توسط همان مشترک یا افراد دیگر برداشت شود انشعاب و مصرف غیرقانونی گفته می شود، ادامه داد: مشترک، مجاز به مصرف آب برابر ظرفیت قراردادی و الگوی ماهانه است و چنانچه شرکت تشخیص دهد مشترک در مصرف آب صرفه جویی نمی نماید، می تواند با ارسال اخطار برای مشترک خواهان صرفه جویی درمصرف شود و درصورت بی توجهی مشترک در مصرف آب نسبت به قطع آب اقدام مینماید.

همچنین موارد دیگری از تخلفاتی که مشترک باید در خصوص آن اطلاع کافی داشته باشد عبارت است از :

-بر اساس ماده ۸ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی، شرکتهای آب وفاضلاب نمی توانند به شهروندانی که پروانه ساختمانی ندارند انشعاب واگذارنماید. واگذاری انشعاب به ملک متقاضی بر اساس دستورالعمل ابلاغی و طبق پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف و یا گواهی معتبر پایان ساختمان صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه، با ذکر شماره و تاریخ مدارک می باشد.

-درصورتی که شبکه توزیع آب شهری دچار افت و یا کمبودی باشد مشترک اجازه نصب پمپ به صورت مستقیم بر روی شبکه توزیع آب ندارد مشترک جهت تامین فشار آب می تواند بعد از کنتور با نصب مخزن ذخیره آب ، پمپ را نصب نماید.

-در صورت وجود منابع آب به غیر از آب شرب شهری (مانند چاه) در داخل یک ملک ، مشترک حق ندارد آن را به شبکه توزیع آب شهری وصل نماید.

-در خصوص واگذاری انشعاب به ملک متقاضیان باید عنوان شود ملک مورد تقاضا باید کاملا محصور و عملا از املاک مجاور جدا و محل نصب کنتور هم در جای مناسبی و در کنار درب ورودی با دسترسی آسان باشد و مشترک حق دستکاری یا جابجایی محل کنتور یا انشعاب بدون هماهنگی شرکت را ندارد.

-هنگام خرید و یا اجاره املاکی که دارای انشعاب آب هستند، جهت تسویه حساب بدهی به شرکت آب وفاضلاب مراجعه و نسبت به پرداخت احتمالی بدهی آب بهاء و حق انشعاب اقدام تا مشمول پرداخت بدهی معوقه نشوید.

-مشترک صرفا مجاز است بر اساس مشخصات مندرج در قرارداد یا پروانه بهره برداری از انشعاب استفاده نماید و در صورتی که از انشعاب خود برای مصارف به غیر از آنچه در قرارداد و یا پروانه بهرداری قید شده استفاده نماید ملزم به پرداخت هزینه های حق انشعاب مازاد و به انضمام بهای آب بهای مصرفی با تعرفه مورد نظر شرکت می باشد.

-در صورتی که واحدهای ملک یا مشترک نسبت به زمان اخذ انشعاب افزایش یابد، مشترک مکلف است حقوق انشعاب واحدهای افزایش یافته را بر اساس تعرفه پرداخت نماید.

-مشترک یا استفاده کننده از انشعاب آب وفاضلاب ، مکلف به پرداخت تمامی صورت حسابهای صادره از سوی شرکت در مهلت مقرر می باشد.

-در صورتی که مشترکی شیر قطع و وصل انشعابرانامرئینماید باید در مهلت تعیین شده از سوی شرکت نسبت به مرئی سازی آن اقدام نماید در غیر این صورت شرکت می تواندآب مشترک را قطع وهزینه های مربوطه را دریافت نماید.

-مشترک یا استفاده کننده حق فروش آب شرب را به همسایه و املاک و اشخاص دیگر ندارد.

-انشعاب های واگذار شده به ملک مشترک غیرقابل انتقال و مربوط به آن همان ملک است و جدا از اصل آن قابل فروش یا واگذاری به دیگران نمی باشد.

-شرکت مسئولیتی در قبال تامین آب برای ساخت و ساز بنا نداشته و در صورت وجود امکانات فنی، شرکت می تواند برای ساخت و ساز با عقد قرارداد و اخذ تمامی هزینه های برقراری نشعاب نسبت به برقراری آن اقدام نماید.

-آب مصرفی در دوران ساخت و ساز بنا، برابر مقرارت با کاربری آب آزاد محاسبه می شود.

-درصورت مشاهد شکستگی در شبکه توزیع آب شرب شهری در خیابان یا کوچه ها جهت جلوگیری از پرت آب مشترکین مراتب را سریعا به سامانه ۱۲۲ و یا ارتباط مردمی به شماره ۳۳۲۱۴۶۸۰ اطلاع دهید.

گفتنی است یکم تا هفتم تیرماه به هفته ملی صرفه جویی در مصرف آب نامگذاری شده است.

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو