کد خبر: 13283

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ - ۱۴:۵۳

قهرمانی مازندران در گروه الف کشتی آزاد کشور

تیتر 3 » تیم مازندران به عنوان قهرمانی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور در گروه الف رسید.

کشتی

به گزارش تیتر ۳ » رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور در گروه الف، روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان ماه در شهر کرمانشاه برگزار شد که در پایان این رقابت ها تیم مازندران به عنوان قهرمانی رسید و تیم های کرمانشاه و تهران دوم و سوم شدند.

نتایج دیدارهای فینال و رده بندی به شرح زیر است:

دیدار فینال: مازندران ۵- کرمانشاه ۳

دیدار رده بندی: تهران ۶- البرز ۲

مقام پنجم: توابع تهران ۶– لرستان ۲

مقام هفتم: آذربایجان شرقی ۵- همدان ۳

مقام نهم: گلستان ۴- خراسان شمالی ۳ (دو تیم یک کشتی گیر نداشتند)

رده بندی نهایی: ۱- مازندران ۲- کرمانشاه ۳- تهران ۴- البرز ۵- توابع تهران ۶- لرستان ۷- آذربایجان شرقی ۸- همدان ۹- گلستان ۱۰- خراسان شمالی

رده بندی تیم ها در پایان مرحله مقدماتی:

گروه الف: ۱- مازندران ۲- تهران ۳- لرستان ۴- همدان ۵- گلستان

گروه ب: ۱- کرمانشاه ۲- البرز ۳- توابع تهران ۴- آذربایجان شرقی ۵- خراسان شمالی

نتایج دیدار های مقدماتی به شرح زیر است:

گروه الف:

مازندران ۷- لرستان یک

تهران ۶- گلستان ۲

مازندران ۶- تهران ۲

همدان ، برنده – ۴- گلستان ۴ (امتیاز مثبت ۱۷ بر ۱۷ مساوی شد اما به دلیل امتیاز فنی بهتر تیم همدان برنده شد)

مازندران ۶- همدان ۲

تهران ۷- لرستان یک

مازندران ۷- گلستان یک

لرستان ۵- همدان ۳

تهران ۶- همدان ۲

لرستان ۵- گلستان ۳

گروه ب:

کرمانشاه ۶- خراسان شمالی ۲

البرز ۵- آذربایجان شرقی ۳

کرمانشاه ۶- آذربایجان شرقی ۲

البرز ۵- توابع تهران ۳

کرمانشاه، برنده ۴- توابع تهران ۴ (امتیاز مثبت ۱۸ به ۱۴ به سود کرمانشاه)

آذربایجان شرقی ۵- خراسان شمالی ۳

کرمانشاه، برنده ۴- البرز ۴ (امتیاز مثبت ۱۸ به ۱۶ به سود کرمانشاه)

توابع تهران ۷- خراسان شمالی یک

توابع تهران ۶- آذربایجان شرقی ۲

البرز ۷- خراسان رضوی یک

قهرمانی کردستان در گروه ج

همچنین تیم کردستان به عنوان قهرمانی رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور در گروه ج رسید.

به گزارش ایسنا، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور در گروه ج روزهای ۲۱ و ۲۲ آبان ماه در شهر شیراز برگزار شد و در پایان تیم کردستان به عنوان قهرمانی رسید و تیم های فارس و اصفهان دوم و سوم شدند.

رده بندی تیمی: ۱- کردستان ۲- فارس ۳- اصفهان ۴- سمنان ۵- خوزستان ۶- هرمزگان ۷- ایلام ۸- بوشهر ۹- کرمان ۱۰- یزد ۱۱- کهگیلویه و بویراحمد ۱۲- خراسان جنوبی

نتایج دیدارهای فینال و رده بندی به شرح زیر است:

دیدار فینال: کردستان ۵- فارس ۳

دیدار رده بندی: اصفهان ۵- سمنان ۳

کسب مقام پنجم:

خوزستان، برنده ۴- هرمزگان ۴ (امتیاز مثبت ۲۰ به ۱۴ به سود خوزستان)

کسب مقام هفتم:

ایلام ۶- بوشهر ۲

کسب مقام نهم:

کرمان ۶- یزد ۲

کسب مقام یازدهم:

کهگیلویه و بویراحمد ۶- خراسان جنوبی ۲

نتایج مسابقات نیمه نهایی به شرح زیر است:

فارس ۵ – سمنان ۳

کردستان، برنده ۴ – اصفهان ۴ (امتیاز فنی بیشتر به سود کردستان)

مسابقات نیمه نهایی برای مشخص شدن تیم های حاضر در رقابت های پنجم تا هشتم:

هرمزگان ۵- بوشهر ۳

خوزستان ۵- ایلام ۳

مسابقات نیمه نهایی برای مشخص شدن تیم های حاضر در رقابت های هشتم تا دوازدهم:

یزد ۵- خراسان جنوبی ۳

کرمان ۷ – کهگیلویه و بویراحمد یک

رده بندی تیمی پس از پایان مسابقات مقدماتی:

گروه الف: ۱- کردستان ۲- هرمزگان ۳- کرمان ۴- چهارمحال و بختیاری

گروه ب: ۱- اصفهان ۲- بوشهر ۳- کهگیلویه و بویراحمد

گروه ج: ۱- سمنان ۲- ایلام ۳- یزد

گروه د: ۱- فارس ۲- خوزستان ۳- خراسان جنوبی

نتایج دیدارهای مقدماتی به شرح زیر است:

گروه الف:

کردستان ۷- کرمان یک

هرمزگان ۶- چهارمحال و بختیاری ۲

کردستان ۸- چهارمحال و بختیاری صفر

کردستان ۷- هرمزگان یک

کرمان ۶- چهارمحال و بختیاری ۲

هرمزگان، برنده ۴- کرمان ۴ (دو تیم در امتیاز مثبت و تعداد ضربه فنی برابر شدند و به دلیل امتیاز فنی بیشتر تیم هرمزگان برنده شد)

گروه ب:

اصفهان ۸- کهگیلویه و بویراحمد صفر

اصفهان ۶- بوشهر ۲

بوشهر ۵- کهگیلویه و بویراحمد ۳

گروه ج:

سمنان ۶- یزد ۲

ایلام ۵- یزد ۲

سمنان ۶- ایلام ۲

گروه د:

خوزستان ۷- خراسان جنوبی یک

فارس ۷- خراسان جنوبی یک

فارس ۵- خوزستان ۳

ارسال دیدگاه

کد امنیتی *

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو