کد خبر: 74026

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ - ۱۵:۵۴

سکوهای خالی، سهم بارز زنان از ورزش کشور

تیتر 3: وقتی از سهم خواهی زنان در ورزش کشور صحبت به میان می آید ، عده ای بلافاصله دست به چرتکه می شوند و حساب ...

تیتر ۳: وقتی از سهم خواهی زنان در ورزش کشور صحبت به میان می آید ، عده ای بلافاصله دست به چرتکه می شوند و حساب و کتاب به راه می اندازند که n تعداد ورزشکار زن در مقابل n+1  ورزشکار مرد قرار دارند که علی رغم نسبیت نزدیک ، سهمشان از مدال اوری به یک nام آنها نیست!!!

اینکه تا چه حد این آمارها محلی از واقعیت دارد را قصد پرداختن نداریم.. که حتی اگر چنین هم باشد بی شک ، قوانین در حصول آن بی تاثیر نبوده است.. قوانینی که شرایط کسب مدال آوری زنان را در رقابت های مختلف ، سخت و اغلب غیر ممکن می نماید.. گرچه بخشی از این قوانین صرفا داخلی نبوده باشد.

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در ایران که در سال ۱۳۹۵ صورت پذیرفت ، جمعیت ایران چیزی قریب به ۸۰ میلیون نفر است  یعنی یه عبارتی ۸۰ میلیون فردِ محق در استفاده از تجهیزات ، امکانات، فضاها و سرانه ورزشی کشور .. که از این تعداد بیش از ۳۹ میلیون نفر را زنان و بیش از ۴۰ میلیون نفر را مردان تشکیل می دهند.. بازهم به عبارتی یعنی ۴۰ میلیون زن ایرانی همچون۴۰ میلیون مرد ایرانی، در معرض خطر انواع آسیب های روحی، روانی، اجتماعی و جسمی قرار دارند.

اما براستی برای این دو گروه جمعیتی، شرایطی عادلانه در جامعه برای بهره مندی از همه چیز وجود دارد؟! اگر پاسخ خیر است باید پرسید چرا؟ اگر پاسخ بله است ، باید گفت با چه سند و مدرکی؟!

آنچه این روزها بیش از هرچیز دیگر در سهم زنان از ورزش می توان دید، سکوهای خالی ست که اعظم دارایی ورزشی زنان است…

سکوهای خالی از اسپانسر، از مسئولین، از رسانه های دیداری .. سکوهای خالی از توجه و اهمیت .. همچنین سکوهای خالی از زنان در رقابت هایی که بخشی از بودجه ای که سهم زنان است ، در آن رقابت ها هزینه می شود و زنان حق دارند ناظر بر این هزینه کرد باشند حداقل به عنوان یک تماشگر در کمال احترام و شایستگی….  

زنان به دلیل محدودیت هایی که وجود دارد و نمی توانند از برخی توجهات دیداری رسانه ها و اسپانسرها بهرمند گردند به اندازه کافی متضرر گشته اند ، حذف زنان از بسیاری از مسابقات ورزشی و دورماندن از مدال هایی که برای زنان حسرتی شده است و استفاده از امکانات ویژه ، همه و همه دردی است برای جامعه ورزش بانوان .. سکوهای خالی شاه بیت ناعدالتی ورزشی ست…

  منیع : نشریه همولایتی

دیدگاه بسته شده است.

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو